Wat moet je allemaal weten over de koeriersverzekering?

De rol die koeriers spelen is door de jaren heen uiteraard steevast belangrijker geworden. De boom die e-commerce heeft doorgemaakt heeft er namelijk in de praktijk voor gezorgd dat er meer dan ooit ontzettend veel pakjes geleverd dienen te worden. Het spreekt voor zich dat ook koeriers in de praktijk moeten voldoen aan de geldende wettelijke verplichting voor wat het verzekeren van een auto betreft in Nederland. Voor koeriers geldt dat de zogenaamde koeriersverzekering in het leven is geroepen. Ben jij eveneens van plan om aan de slag te gaan als koerier en wil je dan ook graag een dergelijke verzekering afsluiten? Dan zal je wellicht wel rekening willen houden met de informatie die we voor je hebben verzameld hieronder op deze pagina.

Wat is een koeriersverzekering?

Een koeriersverzekering is een verzekering die kan worden afgesloten door een koeriersbedrijf of door bijvoorbeeld een persoon die als zelfstandig koerier aan de slag gaat. Het is niet helemaal juist om te denken dat er hierbij alleen maar sprake is van één enkele verzekering. Eigenlijk betreft het hier namelijk een soort van verzamelnaam voor allemaal verschillende verzekeringen die onder deze noemer vallen en welke dus door een koerier afgesloten zouden kunnen worden. 

Voor elk type van auto die voor wat voor doeleind dan ook in het Nederlandse verkeer wordt gebracht geldt dat ze wettelijk verplicht moet worden voorzien van ten minste een WA-verzekering. Dit is een verzekering waar je als koerier echter mogelijks niet zoveel aan hebt. Uiteraard is het op deze manier dan wel mogelijk om je in regel te stellen met de geldende wetgeving in Nederland, daar staat tegenover dat je geen schade vergoed zal zien krijgen door de verzekeraar aan je eigen auto. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat ervoor een koeriersverzekering toch eerder wordt gekeken in de richting van één van de meer uitgebreide exemplaren. Meer hierover laten we je zeer graag ontdekken met de hieronder aanwezige informatie. 

Welke koeriersverzekering wil je graag afsluiten?

Zoals al aangehaald is het zo dat voor veel mensen en bedrijven het afsluiten van alleen maar de WA-verzekering als koeriersverzekering niet echt interessant wordt geacht. We kunnen dat ook best begrijpen. Het spreekt namelijk voor zich dat een koerier ontzettend veel kilometers aflegt op jaarbasis. Dat is echter niet alles. Daarnaast moeten zij namelijk ook zeer vaak rijden in drukke gebieden en vooral ook op zeer drukke tijdstippen. Het is dan ook best mogelijk dat ze geconfronteerd zullen worden met een schadegeval waarbij ook de eigen auto schade oploopt.

Om in bovenstaande situaties niet volledig zelf op te moeten draaien voor de kosten is het van belang om te kiezen voor ofwel de WA+ beperkt cascoverzekering of de WA+ volledige cascoverzekering. In het laatste geval zal je kunnen rekenen op de zogenaamde allrisk dekkingen. In dit geval kan je dan ook rekenen op de meest omvangrijke dekkingen voor jouw koeriersverzekering. Dit betekent meteen ook dat de zelf veroorzaakte schade eveneens zal worden gedekt. Alleen wanneer je de schade opzettelijk veroorzaakt zou hebben zal de verzekeraar niet tussenkomen. Hoe dan ook, voordat je over gaat tot het afsluiten van een polis voor jouw koeriersverzekering is het altijd een aanrader om ervoor te kiezen om even een grondige vergelijking uit te voeren. 

De kosten drukken van je koeriersverzekering? Dat doe je met deze tips! 

De informatie die je al hebt doorgenomen hierboven op deze pagina heeft ongetwijfeld duidelijk gemaakt dat de koeriersverzekering in de basis niet bepaald een eenvoudige en bijgevolg ook geen voordelige verzekering is om af te sluiten. Dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn, maar het spreekt voor zich dat de gezamenlijke prijs van al je verschillende verzekeringen al snel behoorlijk hoog kan oplopen. Omwille van deze reden hebben we voor jou een aantal interessante bespaartips uitgezocht die we graag hieronder voor je op een rijtje hebben gezet. 

Tip 1: Voer een grondige vergelijking uit

Voordat je een koeriersverzekering af gaat sluiten is het altijd een echte aanrader om ervoor te kiezen om een vergelijking uit te voeren. Enkel en alleen wanneer je een vergelijking uitvoert zal je tot de vaststelling komen dat je kan rekenen niet alleen de best mogelijke verzekering voor jouw koeriersbedrijf, maar bovendien ook op de laagst mogelijke verzekeringspremie. Dit is natuurlijk zeer belangrijk. Het is immers naar alle waarschijnlijkheid zo dat deze verzekering niet de enige is die je in portefeuille zal hebben. Wanneer je voor elke verzekering te veel zou betalen zouden de kosten al snel behoorlijk hoog oplopen. Door het uitvoeren van een grondige, objectieve vergelijking kan dit in de praktijk eigenlijk zeer eenvoudig worden voorkomen. Op deze manier hou je zeker de kosten ook voor jouw koeriersverzekering zoveel als mogelijk is binnen de perken. 

Tip 2: Kan je het eigen risico mogelijks niet verhogen? 

Voor de koeriersverzekering geldt dat ze uiteraard beschikt over een zogenaamd eigen risico. Dat is vrij normaal en is bijvoorbeeld ook van toepassing bij de andere autoverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. In het merendeel van de gevallen maken verzekeringnemers de keuze om dit eigen risico gewoon ongemoeid te laten. Dat is echter niet altijd het interessantst. Uiteraard zal je op deze manier niet echt veel zelf dienen op te hoesten wanneer er sprake is van een schadegeval, maar anderzijds is het zo dat je ook niet kan rekenen op de scherpste verzekeringspremie. Omwille van deze redenen zou het zeker interessant kunnen zijn om je hier even extra in te verdiepen. 

Tip 3: Controleer of alle dekkingen echt noodzakelijk zijn

We begrijpen absoluut zeker dat er op jaarbasis heel wat kilometers afgelegd kunnen worden als koerier. Dit gezegd hebbende zou het toch zomaar kunnen zijn dat bepaalde dekkingen die deel uitmaken van je koeriersverzekering niet echt een vereiste zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan een extra dekking voor passagiers. De kans bestaat namelijk dat jij mogelijks helemaal geen passagiers mee zal nemen waardoor deze dekking compleet overbodig is. Het spreekt voor zich dat elke dekking een meerprijs met zich meebrengt. Door hier even grondig de aandacht op te vestigen zal je tot de vaststelling komen dat er behoorlijk wat kan worden bespaard. Ga bij interesse naar https://www.alpina.nl/.

De rol die koeriers spelen is door de jaren heen uiteraard steevast belangrijker geworden. De boom die e-commerce heeft doorgemaakt heeft er namelijk in de praktijk voor gezorgd dat er meer dan ooit ontzettend veel pakjes geleverd dienen te worden. Het spreekt voor zich dat ook koeriers in de praktijk moeten voldoen aan de geldende…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *